Vědecký, organizační a programový výbor

Odborný garant konference: prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.

Vědecký výbor konference

  • prof. JUDr. Pascual Correa Alvaréz, Dr.Sc. (Univerzita Marta Abreau, Kuba)
  • doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensko)
  • prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká republika)
  • doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitře, Slovensko)
  • dr. hab. Joanna Kosmaczewska (Zemědělská univerzita Poznaň, Polsko)
  • doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Česká republika)
  • RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká republika)
  • Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká republika)
  • prof Dr Terry Stevens (Stevens & Associates, Spojené království)
  • doc. dr. Jasna Potočnik Topler, PhD (Univerzita v Maribore, Slovinsko)
  • doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika)

Programový výbor

  • Ing. Ivica Linderová, PhD.
  • RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.
  • Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D.

Organizační výbor

  • Ing. Ivica Linderová, PhD.
  • RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
  • Mgr. Soňa Cardová
  • Kateřina Krejčí

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401