Vědecký, organizační a programový výbor konference

Odborný garant konference: prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.

Vědecký výbor konference

 • Prof. JUDr. Pascual Correa Alvaréz, Dr.Sc. (Univerzita Marta Abreu, Kuba)
 • doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensko)
 • prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká republika)
 • doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitře, Slovensko)
 • doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensko)
 • prof. WSG. Dr hab. Joanna Kosmaczewska (Zemědělská univerzita v Poznani, Polsko)
 • prof. Ing. Jana Kučerová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko)
 • doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Česká republika)
 • RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká republika)
 • Prof Dr Terry Stevens (Univerzita Swansea, Spojené království)
 • doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc. (Univerzita Hradec Králové, Česká republika)
 • doc. dr. Jasna Potočnik Topler, PhD (Univerzita v Maribore, Slovinsko)
 • doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. (Slezská univerzita v Opavě, Česká republika)

Programový výbor

 • Ing. Ivica Linderová, PhD.
 • RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.
 • Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D.

Organizační výbor

 • Ing. Ivica Linderová, PhD.
 • RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
 • Mgr. Ivana Brychtová
 • Kateřina Krejčí

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401