Témata

  • Specifické formy venkovského cestovního ruchu (agroturistika, hipoturistika, kreativní a umělecké pobyty, meditační pobyty)
  • Cyklotrasy a jejich význam pro rozvoj venkovského cestovního ruchu
  • Naučné stezky a jejich význam pro rozvoj venkovského cestovního ruchu
  • Kulturně-historické atraktivity a jejich význam pro rozvoj venkovského cestovního ruchu
  • Ubytovací služby ve venkovských oblastech a jejich přizpůsobení návštěvníkům
  • Ekonomické přínosy rozvoje cestovního ruchu na venkově
  • Sociální přínosy rozvoje cestovního ruchu na venkově
  • Postoje venkovského obyvatelstva k rozvoji cestovního ruchu
  • Spokojenost návštěvníků s produktem destinace
  • Výzkum v oblasti cestovním ruchu s ohledem na jeho ekonomické, sociální, environmentální přínosy a význam pro praxi

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401