Cestovní ruch

Studijní plán a jeho struktura

Povinné předměty

Povinně volitelné předměty

Volitelné

výuka cizích jazyků, předměty v cizím jazyce

specializace

volitelné předměty (pravidla pro výběr)

  • Autor : Milan Novák
  • Poslední změna : 8. února 2018 16:07

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz