Zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu

Katedra cestovního ruchu zajišťuje ve spolupráci s katedrou jazyků zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo 23. 6. 2009 standard dílčí kvalifikace pro povolání průvodce cestovního ruchu 65-021-N. Tento standard podle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v praxi nahrazuje neplatnou vyhlášku MMR o zkouškách odborné způsobilosti průvodců cestovního ruchu. Standard vychází z výsledků projektu evaluace a metodiky vzdělávání průvodců, který v loňském roce zpracovala  asociace průvodců. Celý text dílčí kvalifikace, záznam a protokol o zkoušce je na stránkách:

  • I když živnost průvodce je v současné době živností volnou a pro její výkon nejsou zkoušky potřebné, dávají cestovní kanceláře přednost kvalifikovaným průvodcům.
  • Zájemci o složení zkoušky a získání kvalifikace se mohou obrátit na RNDr. PaedDr. Jaromíra Ruxe, CSc. (jaromir.rux@vspj.cz), který jim sdělí bližší podrobnosti.
  • Zkouška má část jazykovou (možnost volby mezi angličtinou, němčinou, francouzštinou, ruštinou, španělštinou a italštinou) a část odbornou.
  • Podrobnější informace (otázky ke zkouškám) dostanou přihlášení uchazeči.
  • Bližší informace k jazykové části zkoušky sdělí katedra jazyků, k odborné části RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. (jaromir.rux@vspj.cz).
  • Cena za zkoušku se pohybuje v rozmezí 2 500 až 4 000 Kč (dle počtu přihlášených).
  • Škola v současné době nepořádá žádné přípravné kurzy.

Přihláška zde

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401