Prázdninová škola a vyrovnávací kurzy

Prázdninová škola AJ pro 2. semestr studijního programu Cestovní ruch

Kurz je určen zejména studentům 2. semestru obou forem studia studijního programu Cestovní ruch. Kurz se nejprve věnuje opakování a procvičování jazykových struktur, zejména gramatický jevů, probíraných v prvním semestru (číslovky, základní slovesné tvary a jejich použití, přítomné časy, minulé časy, různé způsoby vyjadřování budoucnosti). Dále se potom kurz zaměřuje na učivo 2. semestru (předpřítomné časy, předbudoucí časy, kombinace různých časů, matematické operace). Prvotním cílem kurzu je dosáhnout úspěšného absolvování předmětu Cizí jazyk I u2 – angličtina co největším počtem studentů, ale je užitečný i pro studenty, kteří si chtějí dané učivo zpopakovat.

Výuka bude probíhat online na platformě ZOOM každý čtvrtek od 17:30 do 19:00 v termínu od 3. 3. do 5. 5. 2022 (celkem 20 vyučovacích hodin).

Přihlásit se lze přes IS (sekce Podpůrné kurzy), nejlépe do 3. 3. 2022 včetně.
Minimální počet účastníků Prázdninové školy AJ je 10.
Odkaz na ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/91517617675

Další informace poskytne RNDr. Jitka Ryšková; e-mail: jitka.ryskova@vspj.cz; tel: 603 323 766

Prázdninová škola AJ pro 4. semestr studijního programu Cestovní ruch

Cílem je nabídnout studentům učivo především 4. semestru s důrazem na gramatické jevy, které při studiu činí obtíže. Dalším cílem kurzu je umožnit úspěšné ukončení semestru těm, kteří mají prodloužené zkouškové období. Prázdninová škola je určena především pro studenty stávajícího 4. semestru, nicméně se mohou přihlásit i ti, kteří si chtějí látku probíranou ve 4. semestru pečlivěji procvičit, nebo ti, kteří již daný semestr absolvovali a chtějí si učivo zopakovat.

Výuka bude probíhat on-line na platformě ZOOM po dobu 9 týdnů v termínu od 23. 2. do 20. 4. 2022 od 16:00 do 18:00 (celkem 18 vyučovacích hodin).

Přihlásit se lze přes IS (sekce Podpůrné kurzy), datum ukončení přihlášek je 23. 2. 2022.
Minimální počet účastníků Prázdninové školy AJ je 10.

Odkaz na ZOOM:https://cesnet.zoom.us/j/95529660181

Další informace poskytne Mgr. Jaroslava Mallinu, Ph.D.; e-mail: jaroslava.mallinu@vspj.cz

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401