Prázdninová škola a vyrovnávací kurzy

Vyrovnávací kurz AJ 2021

Kurz je určen pro nastupující studenty 1. ročníku prezenčního i kombinovaného studia studijního programu Cestovní ruch. Cílem vyrovnávacího kurzu je připravit studenty 1. semestru na předmět AJ, zejména vyrovnat znalostní úroveň jazyka. Vzhledem k tomu, že studenti přichází studovat na VŠPJ z rozdílných středních škol, je důležité, aby se seznámili s nároky v předmětu AJ, a mohli tak předmět úspěšně absolvovat.

Výuka bude probíhat online na platformě ZOOM 2× týdně od 16:00 do 18:00 v termínu od 30. 8. do 22. 9. 2021 (celkem 16 vyučovacích hodin).

Přihlásit se lze přes IS (sekce Podpůrné kurzy), datum ukončení přihlášek je 22. 8. 2021.

Další informace poskytne Mgr. Jaroslava Mallinu, Ph.D.; e-mail: jaroslava.mallinu@vspj.cz

Prázdninová škola AJ pro 1. semestr studijního programu Cestovní ruch

Kurz je určen studentům 1. semestru obou forem studia studijního programu Cestovní ruch a je zaměřen na procvičování jazykových struktur, zejména gramatických jevů nutných ke zvládnutí 1. semestru studia anglického jazyka. Jeho prvotním cílem je pomoci studentům dosáhnout úspěšného absolvování předmětu Cizí jazyk I u1 – angličtina. Z mnohaleté zkušenosti vyplývá, že vstupní úroveň znalostí anglického jazyka není u všech studentů dostatečná natolik, aby zvládali učivo daného semestru. Jako prostředek předcházení studijní neúspěšnosti je kurz velmi doporučován zejména studentům, kteří mají podle vstupního testu povinně absolvovaného v prvních dvou týdnech semestru úroveň A1, A2 nebo A2 /B1 (tj. méně než 60 až 65 % z testu).

Výuka bude probíhat online na platformě ZOOM každý čtvrtek od 17:30 do 19:00 v termínu od 7. 10. do 16. 12. 2021 (celkem 20 vyučovacích hodin).

Přihlásit se lze přes IS (sekce Podpůrné kurzy), nejlépe do 6. 10. 2021 včetně.
Minimální počet účastníků Prázdninové školy AJ je 10.
Odkaz na ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/91517617675 Bližší informace Vám budou zaslány nejpozději 7. 10. 2021 na Vaši školní e-mailovou adresu.

Další informace poskytne RNDr. Jitka Ryšková; e-mail: jitka.ryskova@vspj.cz; tel: 603 323 766

Prázdninová škola AJ pro 3. semestr studijního programu Cestovní ruch

Cílem je nabídnout studentům učivo především 3. semestru s důrazem na gramatické jevy, které při studiu činí obtíže. Dalším cílem kurzu je umožnit úspěšné ukončení semestru těm, kteří mají prodloužené zkouškové období. Prázdninová škola je určena především pro studenty stávajícího 3. semestru, nicméně se mohou přihlásit i ti, kteří si chtějí látku probíranou ve 3. semestru pečlivěji procvičit, nebo ti, kteří již daný semestr absolvovali a chtějí si učivo zopakovat.

Výuka bude probíhat on-line na platformě ZOOM po dobu 7 týdnů v termínu od 29. 9. do 10. 11. 2021 od 16:00 do 18:00 (celkem 14 vyučovacích hodin).

Přihlásit se lze přes IS (sekce Podpůrné kurzy), datum ukončení přihlášek je 12. 9. 2021.
Minimální počet účastníků Prázdninové školy AJ je 10.

Další informace poskytne Mgr. Jaroslava Mallinu, Ph.D.; e-mail: jaroslava.mallinu@vspj.cz

Prázdninová škola AJ pro 5. semestr studijního programu Cestovní ruch

Kurz je určen studentům 5. semestru obou forem studia studijního programu Cestovní ruch a je zaměřen na procvičování jazykových struktur, zejména gramatických jevů nutných ke zvládnutí 5. semestru studia anglického jazyka. Jeho prvotním cílem je pomoci studentům dosáhnout úspěšného absolvování předmětu Anglický jazyk 1/CR – u5. Jako prostředek předcházení studijní neúspěšnosti je kurz velmi doporučován zejména studentům, kteří měli v průběhu studia vážné problémy úspěšně zakončovat semestry z předmětu anglický jazyk nebo se jim to nepodařilo a museli předmět opakovat.

Výuka bude probíhat online na platformě ZOOM každé pondělí od 17:30 do 19:00 v termínu od 4. 10. do 6. 12. 2021 (celkem 20 vyučovacích hodin).

Přihlásit se lze přes IS (sekce Podpůrné kurzy), nejlépe do 4. 10. 2021 do 15:00.
Minimální počet účastníků Prázdninové školy AJ je 10.
Odkaz na ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/91517617675 Bližší informace Vám budou zaslány nejpozději 4. 10. 2021 na Vaši školní e-mailovou adresu.

Další informace poskytne RNDr. Jitka Ryšková; e-mail: jitka.ryskova@vspj.cz; tel: 603 323 766

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz