Gramatické semináře angličtiny pro CR

Semináře jsou určeny zejména studentům daného semestru obou forem studia studijního programu Cestovní ruch, protože se zaměřují na opakování a procvičování gramatických a jazykových jevů probíraných v předmětu Cizí jazyk I – angličtina příslušného semestru. Hlavním cílem je pomoci zvládnout daný předmět studentům s nižší jazykovou úrovní, než je požadováno. Semináře jsou proto prospěšné zejména pro studenty kombinované formy studia, kterým nestačí počet hodin kontaktní výuky v průběhu semestru, ale též pro studenty prezenční formy studia, kteří si potřebují gramatické jevy více procvičit.

V ZS 2023/2024 probíhají gramatické semináře pro 1., 3. a 5. semestr.

Výuka bude probíhat on-line.  Bližší informace a přihlášky -  IS  - sekce Podpůrné kurzy.

Další informace poskytne:

  • Mgr. Jaroslava Mallinu, Ph.D.; e-mail: jaroslava.mallinu@vspj.cz (3. semestr)
  • RNDr. Jitka Ryšková; e-mail: jitka.ryskova@vspj.cz (1. a 5. semestr)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401