Gramatický seminář AJ u4 pro CR

Gramatický seminář AJ u4 pro CR

Kurz je určen zejména pro studenty 4. semestru obou forem studia studijního programu Cestovní ruch a je zaměřen na procvičování jazykových struktur, zejména gramatických jevů, probíraných ve 4. semestru. Cílem je, aby studenti uměli dané gramatické prostředky používat též v konverzaci.

Výuka bude probíhat on-line na po dobu 8 týdnů v termínu od 23. 3. do 11. 5. 2023 od 18:30 do 20:00 (celkem 16 vyučovacích hodin).

Přihlásit se lze přes IS (sekce Podpůrné kurzy).

Další informace poskytne:

  • Mgr. Jaroslava Mallinu, Ph.D.; e-mail: jaroslava.mallinu@vspj.cz
  • RNDr. Jitka Ryšková; e-mail: jitka.ryskova@vspj.cz

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401