Prázdninové školy a vyrovnávací kurzy

Katedra cestovního ruchu VŠPJ průběžně připravuje prázdninové školy a vyrovnávací kurzy pro studenty VŠPJ. Pokud byste o ně měli zájem, sledujte aktualizovanou nabídku pro daný akademický rok.

Prázdninová škola = kurz organizovaný pro stávající studenty VŠPJ = upevnění znalostí v daném předmětu vedoucí k úspěšnému vykonání zápočtu nebo dílčí zkoušky
Vyrovnávací kurzy = kurzy organizované pro studenty VŠPJ i veřejnost (budoucí studenty VŠPJ) z důvodu vyrovnání úrovně znalostí v určitém předmětu

  • Zájemce o vyrovnávací kurz se může hlásit dle podmínek stanovených v aktuální nabídce kurzů

  • Zájemce o prázdninovou školu se může hlásit dle podmínek stanovených v aktuální nabídce kurzů
  • Zájemce o prázdninovou školu se ještě v rámci řádného zkouškového období může zapsat do prázdninové školy a případně podat žádost o prodloužení zkouškového období. Po závazném zápisu do prázdninové školy a vyhodnocení dalších podkladů může prorektor pro studium této žádosti vyhovět.
  • Minimální počet studentů ve skupině je 10, prorektor pro studium může v odůvodněných případech povolit otevření skupiny s méně než 10 studenty.
  • Podmínky zápisu studentů do prázdninové školy, náplň a rozsah (počet hodin) a podmínky úspěšného ukončení prázdninové školy určuje garant daného předmětu ve spolupráci s vedoucí katedry.
  • Lektorsky prázdninovou školu zajišťuje vedoucí příslušné katedry ve spolupráci s garantem daného předmětu.

K získání možnosti nároku na další termín zápočtu či na opravný termín zkoušky musí student splnit předem stanovené podmínky v rámci účasti v prázdninové škole (aktivní přístup, plnění všech zadaných úkolů, docházka, …), o splnění podmínek a uznání prázdninové školy rozhoduje garant předmětu.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401