Přípravný kurz AJ

Kurz je primárně určen všem, kteří mají potřebu zopakovat si základní gramatické jevy v AJ. Cílem kurzu je upevnit středoškolské poznatky a vědomosti AJ a připravit se tak lépe na nadcházející studium. Důraz bude kladen na procvičování základních sloves a slovesných časů, předložkové vazby a slovní zásobu v každodenní komunikaci.

Kurz začíná 4. 9. 2018 a skončí 20. 9. 2018, probíhat bude každé úterý a čtvrtek od 14:30 do 17:00 h.

Registrace je nutná do 24. 8. 2018. Svůj zájem, prosím, potvrďte na emailové adrese  jaroslava.mallinu@vspj.cz. Do emailu uveďte své jméno a místo bydliště.
Děkujeme a těšíme se na vás!

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz