Zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu

Katedra cestovního ruchu zajišťuje zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu.
  • I když živnost průvodce je v současné době živností volnou a pro její výkon nejsou zkoušky potřebné, dávají cestovní kanceláře přednost kvalifikovaným průvodcům.
  • Podrobnější informace (otázky ke zkouškám) dostanou přihlášení uchazeči. Škola v současné době nepořádá žádné přípravné kurzy.
  • Cena za zkoušku se pohybuje v rozmezí 2 500 až 4 000 Kč (dle počtu přihlášených).
  • Zkouška má část jazykovou (možnost volby mezi angličtinou, němčinou, francouzštinou, ruštinou, španělštinou a italštinou) a část odbornou.
  • Bližší informace k odborné části sdělí RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. (jaromir.rux@vspj.cz).

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401