Katedra cestovního ruchu

Cesta: VŠPJ / Katedra cestovního ruchu / Aktuální problémy cestovního ruchu 2017

.

12. mezinárodní konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY CESTOVNÍHO RUCHU

katedra cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava

příspěvková organizace Vysočina Tourism

pořádají

pod záštitou ministryně pro místní rozvoj České republiky,

hejtmana Kraje Vysočina

a primátora statutárního města Jihlava

s mediální podporou společnosti COT media

12. ročník mezinárodní konference

Aktuální problémy cestovního ruchu

na téma

 CESTOVNÍ RUCH JAKO KŘIŽOVATKA POZNATKŮ

termín konání: 22. – 23. února 2017

místo konání: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Partneři konference

  • Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
  • Asociace organizací cestovního ruchu
  • Asociace průvodců České republiky
  • Institut turismu (agentura CzechTourism)
  • Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
  • Spolkový dům Slavonice

POZVÁNKA

Sborník z konference bude předložen k indexaci do Thomson Reuters Conference Proceedings database(s).

Sborníky z 9. a 10. mezinárodní konference "Aktuální problémy cestovního ruchu" jsou evidovány na Web of Science a v databázi EBSCO.

Sborník z 11. mezinárodní konference "Aktuální problémy cestovního ruchu" pořádané v roce 2016 je v řízení.