Katedra cestovního ruchu

Cesta: VŠPJ / Katedra cestovního ruchu / Aktuální problémy cestovního ruchu 2017

.

12. mezinárodní konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY CESTOVNÍHO RUCHU

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra cestovního ruchu

příspěvková organizace Vysočina Tourism

pořádaly

pod záštitou Ing. Karly Šlechtové, ministryně pro místní rozvoj České republiky,

MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina

a PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka, primátora statutárního města Jihlava

s mediální podporou společnosti COT media

12. ročník mezinárodní konference

Aktuální problémy cestovního ruchu

na téma

 CESTOVNÍ RUCH JAKO KŘIŽOVATKA POZNATKŮ

termín konání: 22. – 23. února 2017

místo konání: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Partneři konference

  • Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
  • Asociace organizací cestovního ruchu
  • Asociace průvodců České republiky
  • Institut turismu (agentura CzechTourism)
  • Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
  • Spolkový dům Slavonice

Sborník z konference bude předložen k indexaci do Thomson Reuters Conference Proceedings database(s).

Sborníky z mezinárodní konference "Aktuální problémy cestovního ruchu" 2014, 2015 a 2016 jsou evidovány na Web of Science a v databázi EBSCO.

Program konference

Sborník z konference - probíhá recenzní řízení

Fotogalerie - konference

Fotogalerie - terénní exkurze

Napsali o nás: