Publikační činnost

Zobrazuje se veškerá publikační činnost pracovníka včetně děl vzniklých mimo Vysokou školu polytechnickou Jihlava.

Článek v databázi Web of Science

2019

Linderová, I., & Scholz, P. (2019). Tourism Facilities Accessibility in Context of Social Tourism Support: Evidence from the Czech Republic. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research, 9(1), 279-283.
Scholz, P. (2019). GREEN MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN ACCOMMODATION FACILITIES IN BULGARIA. EKONOMIA I ŚRODOWISKO, 68(1), 177-192.
Scholz, P. (2019). Hospitality and Tourism in Transition in Central and Eastern Europe: A Comparative Analysis. European Journal of Тourism Research, 21(1), 155-157.

2018

Pachrová, S., Janoušková, E., & Ryšková, J. (2018). DISPARITIES IN TOURISM DEMAND OF UNESCO DESTINATIONS. Amfiteatru Economic, 20(Special 12), 1040-1054. doi: 10.24818/EA/2018/S12/1040
Pachrová, S., Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2018). Nákupní preference cílového segmentu návštěvníků Zoo Jihlava. Geografické informácie, 22(2), 192-206. doi: 10.17846/GI.2018.22.2.192-206

2017

Scholz, P., & Vespalec, T. (2017). Comparación de hinchas y hooligans en República Checa. El ejemplo del club de fútbol Slavia Praga. SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte, 6(1), 125-129.
Linderová, I., & Janeček, P. (2017). Accessible Tourism for All – Current State in the Czech Business and Non-business Environment. Ekonomie a management, 20(4), 168-186. doi: 10.15240/tul/001/2017-4-012

2016

Chalupa, P., Rux, J., & Hubelová, D. (2016). Cestovní ruch a ekonomická situace v České republice. Geografické informacie, 20(2), 485-494. doi: 10.17846/GI.2016.20.2.485-493
Pachrová, S., & Janoušková, E. (2016). Profil návštěvníka jako významný nástroj destinačního managementu – příkladová studie města Jihlavy. Geografické informácie, 20(2), 691-706.
Vojáčková, H., Rux, J., & Chalupa, P. (2016). Obec s rozšířenou působností Jihlava a její potenciál cestovního ruchu. Geografické informácie / Geographical Information, 20(2), 779-792.

Článek v databázi SCOPUS

2018

Scholz, P., & Hurych, E. (2018). The Ethical Issue in the Case of Selected Football Supporters: Deontology, or Consequentialism?. Journal of Physical Education and Sport, 18(3), 1678-1684. doi: 10.7752/jpes.2018.03245
Scholz, P., & Горохова, Е. (2018). Футбольный клуб «Славия Прага» и его болельщики: 125 лет гордости и страсти. Теория и практика физической культуры, 8(8), 54-57.
Kuncová, M., Tučková, Z., Vojáčková, H., Chalupa, P., & Rux, J. (2018). Sustainable regional development trough tourism: Case of the Czech municipalities of Vysocina region. Journal of Security and Sustainability Issues, 7(4), 807-816. doi: 10.9770/jssi.2018.7.4(16)

2016

Scholz, P., & Voráček, J. (2016). Organizational culture and green management: innovative way ahead in hotel industry. Measuring Business Excellence, 20(1), 41-52.

Odborná kniha

2018

Linderová, I. (2018). Cestovní ruch osob se zdravotním postižením. Brno: Paido.
Scholz, P. (2018). Problematika fotbalového diváctví aneb "Quo vaditis, fotbaloví příznivci?". Brno: Paido.

2017

Pachrová, S., Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2017). Marketingový výzkum návštěvnosti - významný nástroj destinačního managementu: Příklad Kraje Vysočina. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

2015

Rux, J. (2015). Metodika práce průvodce cestovního ruchui. Jihlava: VŠP Jihlava.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz