Katedra cestovního ruchu

Cesta: VŠPJ / Katedra cestovního ruchu / Státní závěrečné zkoušky a bakalářské práce

Státní závěrečné zkoušky, bakalářské práce

Státní závěrečná zkouška má dvě části – obhajobu bakalářské práce a odbornou státní závěrečnou zkoušku.

Státní zkouška oboru Cestovní ruch - pro studenty, kteří započali studium v akademickém roce 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 nebo 2012/2013

Student prokáže znalosti z těchto odborných oblastí:

Cestovní ruch (patří sem zkušební okruhy z předmětů Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2), Management podniků cestovního ruchu (patří sem zkušební okruhy z předmětů Management cestovních kanceláří a agentur, Management ubytovacích zařízení), Řízení a marketing cestovního ruchu (patří sem zkušební okruhy z předmětů Evropská ekonomická integrace, Management destinace, Marketing cestovního ruchu, Trvale udržitelný cestovní ruch), Ekonomika (patří sem okruhy z předmětu Podniková ekonomika)

Okruhy k závěrečné odborné zkoušce platné pro akad. rok 2016/2017

-------------------------------------

Státní zkouška oboru Cestovní ruch - pro studenty, kteří započali studium v akademickém roce 2013/2014 a později

Odbornou státní závěrečnou zkoušku tvoří:

  1. Společná programová část – EKONOMIE (patří sem zkušební okruhy z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie, Podniková ekonomika a Veřejné finance)

  2. Oborová část – skládá se ze dvou bloků:
  • CESTOVNÍ RUCH (patří sem zkušební okruhy z předmětů Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2, Trvale udržitelný cestovní ruch)
  • MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU (patří sem zkušební okruhy z předmětů Marketing cestovního ruchu, Management destinace, Management cestovních kanceláří a agentur, Management ubytovacích zařízení)

Okruhy k závěrečné odborné zkoušce platné pro akad. rok 2016/2017

===================================================================================

HARMONOGRAM přihlášení na SZZ a odevzdávání bakalářských prací a posudků BP
  • pro odbornou zkoušku a obhajobu v zimním semestru 2017/2018 naleznete zde
  • pro odbornou zkoušku a obhajobu v letním semestru 2017/2018 naleznete zde

Státní závěrečné zkoušky - letní semestr 2016/2017

===================================================================================

FOTOGALERIE