Katedra cestovního ruchu

Cesta: VŠPJ / Katedra cestovního ruchu / Kontakty

Kontakty

Jméno a příjmení E-mail Telefon
RNDr. Eva Janoušková, Ph.D. - vedoucí eva.janouskova@vspj.cz +420 567 141 191 Detail
Kateřina Krejčí - referentka katerina.krejci@vspj.cz +420 567 141 116 Detail
Mgr. Ivana Brychtová ivana.brychtova@vspj.cz +420 567 141 139 Detail
Mgr. Anica Djokic, MBA. anica.djokic@vspj.cz +420 567 141 131 Detail
Ing. Martina Doležalová doleza32@vspj.cz Detail
doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc. antonin.dvorak@vspj.cz +420 567 141 122 Detail
prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. petr.chalupa@vspj.cz +420 567 141 139 Detail
doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. milan.jerabek@vspj.cz Detail
doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD. radoslav.koziak@vspj.cz Detail
doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. alfred.krogmann@vspj.cz Detail
Ing. Ivica Linderová, PhD. ivica.linderova@vspj.cz +420 567 141 136 Detail
Mgr. Jaroslava Mallinu, Ph.D. jaroslava.mallinu@vspj.cz +420 567 141 189 Detail
Akad. mal. Vladimír Netolička vladimir.netolicka@vspj.cz +420 567 141 131 Detail
doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc. svatopluk.novak@vspj.cz Detail
RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. stanislava.pachrova@vspj.cz +420 567 141 169 Detail
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. ivo.pavlik@vspj.cz Detail
RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. jaromir.rux@vspj.cz +420 567 141 139 Detail
RNDr. Jitka Ryšková jitka.ryskova@vspj.cz +420 567 141 189 Detail
Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. petr.scholz@vspj.cz +420 567 141 136 Detail
Ing. Alice Šedivá Neckářová alice.sediva@vspj.cz +420 567 141 170 Detail
RNDr. Jiří Šíp, Ph.D. jiri.sip@vspj.cz +420 567 141 122 Detail

Externí pracovníci

Jméno a příjmení E-mail
Ing. Tomáš Čihák tomas.cihak@vspj.cz Detail
Mgr. Marcela Novotná marcela.novotna@vspj.cz Detail
PhDr. Eva Půlkrábková eva.pulkrabkova@vspj.cz Detail
Mgr. Eva Tomanová eva.tomanova@vspj.cz Detail
PhDr. Dana Zažímalová dana.zazimalova@vspj.cz Detail