Výměnné pobyty studentů a akademických pracovníků Užhorodské národní univerzity a Vysoké školy polytechnické Jihlava

Studentům je nabízena další zajímavá možnost získat zahraniční zkušenosti a kontakty nejen se studenty z partnerské univerzity.

Již několik let trvá spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny. VŠPJ se k těmto aktivitám připojila a navázala kontakty s Užhorodskou národní univerzitou.

V březnu 2013 v Užhorodu proběhlo setkání zástupců Užhorodské národní univerzity a Vysoké školy polytechnické pod vedením tehdejších rektorů.

Obě školy se dohodly, že první společnou aktivitou budou týdenní výměnné pobyty studentů. Tento způsob spolupráce zahájila jihlavská katedra cestovního ruchu s Fakultou cestovního ruchu Užhorodské národní univerzity.

Čím může být tato aktivita studentům přínosná?

Zakarpatská Ukrajina je oblastí, která začíná být velmi atraktivní a vyhledávaná i českými turisty. Bude potřeba stále více lidí, kteří prostředí znají, kteří zde mají kontakty. Pro budoucí pracovníky v cestovním ruchu je to vynikající příležitost.

Účastníci z nižších semestrů mohou získat cenné podklady pro tvorbu bakalářské práce.

Výměnné pobyty studentů v roce 2019:

UžNU 10. - 13. září 2019

VŠPJ 13. - 16. května 2019

Výměnné pobyty studentů v roce 2018:

UžNU 11. - 15. září 2018

VŠPJ 14. - 17. května 2018

Výměnné pobyty studentů v roce 2017:

UžNU 3. - 8. září 2017

VŠPJ 14. - 18. května 2017

Výměnné pobyty studentů v roce 2016:

UžNU 4. - 9. září 2016

VŠPJ 16. - 19. května 2016

Výměnné pobyty studentů v roce 2015:

VŠPJ 17. - 21. května 2015

Výměnné pobyty studentů v roce 2014:

UžNU 1. - 4. září 2014

VŠPJ 26. - 30. května 2014

Výměnné pobyty studentů v roce 2013:

UžNU 14. - 20. září 2013

VŠPJ 26. - 31. května 2013

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz