Odborná praxe studentů oboru Cestovní ruch

Cílem odborné praxe je umožnit studentovi jednak ověřit si vědomosti získané studiem jednotlivých předmětů studijního programu při praktických činnostech v konkrétních situacích organizací, jednak doplnit si tyto vědomosti praktickými poznatky.

V současnosti je předmět Praxe CR rozdělen na pět dílčích částí: dvě týdenní, dvě třítýdenní a celosemestrální čtrnáctitýdenní odbornou praxi v 6. semestru.

Veškeré praxe studentů jsou evidovány na portále praxí VŠPJ, který umožňuje a zjednodušuje komunikaci mezi zaměstnavateli, školou a studenty.

Praxe jsou detailně popsány na autentizované části webu Průvodce praxí.

Dne 24. 11. 2017 vstoupila v účinnost nová Směrnice k odborné praxi pro studenty VŠPJ, č.j.: VSPJ/06960/2017, která je také zveřejněna v souborech ke stažení v IS VŠPJ a na portále praxí VŠPJ. Tímto dnem vstoupil v platnost také Interní pokyn vedoucí katedry k odborné praxi pro studenty oboru Cestovní ruch.

Dne 25. 3. 2020 byl vydán Interní pokyn vedoucí katedry k třítýdenním a čtrnáctitýdenním odborným praxím programu Cestovní ruch, platný pro letní semestr 2019/20, který obsahuje podmínky pro absolvování praxí v období nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR.

V případě sporných otázek, předběžných dotazů a jakýchkoliv nejasností se obracejte na garanta praxí.

Garant praxí:
Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D.
e-mail: praxecr@vspj.cz, tel.: 567 141 136

Referentka praxí:
Kateřina Krejčí, e-mail: praxecr@vspj.cz, tel.: 567 141 116, 739 447 547

----------------------

Nabídka stáží v Evropském parlamentu

  • Neplacené stáže jsou určeny např. studentům, kteří mají absolvovat stáž v rámci svého vzdělávání (semestrální praxe).
  • Placené stáže jsou určeny absolventům VŠ (min. bakalářský stupeň).

Podrobné informace naleznete zde nebo na http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/007cecd1cc/Traineeships.html

-----------------------

Fotografie z týdenních terénních výukových praxí:

Ak. rok 2018/2019

Slovensko, Maďarsko
Švýcarsko

Ak. rok 2016/2017

Praha
Vysočina
Chorvatsko
Slovensko, Maďarsko
Švýcarsko

Ak. rok 2015/2016

Praha
Vysočina
Nizozemí
Slovensko, Maďarsko
Švýcarsko

Ak. rok 2014/2015

Itálie
Broumovsko
Vysočina
Praha
Slovensko, Maďarsko
Nizozemí
Švýcarsko

Ak. rok 2013/2014

Vysočina
Broumovsko
Holandsko
Londýn
Slovensko, Maďarsko
Švýcarsko

Ak. rok 2012/2013

Slovensko, Maďarsko
Paříž
Londýn
Broumovsko
Berlín
Švýcarsko
Chorvatsko
Provence
Nizozemí
Rakouské Alpy

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz