Katedra cestovního ruchu

Cesta: VŠPJ / Katedra cestovního ruchu / Výuka a předměty

Výuka a předměty

Výuka je zajišťována akademickými pracovníky katedry, externími učiteli z jiných vysokých škol a odborníky z praxe. Katedra spolupracuje s obdobnými katedrami v České republice i v zahraničí a podílí se na zajišťování domácí a zahraniční praxe studentů. Rovněž zajišťuje zkoušky průvodců cestovního ruchu pro veřejnost.

Podrobnější informace o studijních plánech naleznete zde.

---------------------------------------------------

Pokyny k přestupu z jedné formy studia na druhou

Z prezenční formy na kombinovanou: veškeré informace naleznete zde

Z kombinované formy na prezenční: veškeré informace naleznete zde