Katedra cestovního ruchu

Cesta: VŠPJ / Katedra cestovního ruchu / Odborná praxe studentů

Odborná praxe studentů oboru Cestovní ruch

Cílem odborné praxe je umožnit studentovi jednak ověřit si vědomosti získané studiem jednotlivých předmětů studijního programu při praktických činnostech v konkrétních situacích organizací, jednak doplnit si tyto vědomosti praktickými poznatky.

V současnosti je předmět Praxe CR rozdělen na pět dílčích částí: dvě týdenní, dvě třítýdenní a celosemestrální čtrnáctitýdenní odbornou praxi v šestém semestru.

Dne 22. 2. 2016 vstoupila v účinnost nová Směrnice k odborné praxi pro studenty oboru Cestovní ruch, č.j.: VSPJ/00502/2016, která je také zveřejněna v souborech ke stažení v IS VŠPJ. Naleznete v ní jak základní pokyny k průběhu praxe, popis jednotlivých praxí, tak také podmínky pro zápočet z předmětu Praxe CR.

V případě sporných otázek, předběžných dotazů a jakýchkoliv nejasností se obracejte na garanta praxí.

Garant praxí:

Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. e-mail: praxecr@vspj.cz, tel.: 567 141 136

Referentka praxí:

Kateřina Krejčí, e-mail: praxecr@vspj.cz, tel.: 567 141 116, 739 447 547

Fotografie z týdenních terénních výukových praxí:

Ak. rok 2016/2017

Praha
Vysočina
Chorvatsko
Slovensko, Maďarsko
Švýcarsko

Ak. rok 2015/2016

Praha
Vysočina
Nizozemí
Slovensko, Maďarsko
Švýcarsko

Ak. rok 2014/2015

Itálie
Broumovsko
Vysočina
Praha
Slovensko, Maďarsko
Nizozemí
Švýcarsko

Ak. rok 2013/2014

Vysočina
Broumovsko
Holandsko
Londýn
Slovensko, Maďarsko
Švýcarsko

Ak. rok 2012/2013

Slovensko, Maďarsko
Paříž
Londýn
Broumovsko
Berlín
Švýcarsko
Chorvatsko
Provence
Nizozemí
Rakouské Alpy

----------------------

Nabídka stáží v Evropském parlamentu

  • Neplacené stáže jsou určeny např. studentům, kteří mají absolvovat stáž v rámci svého vzdělávání (semestrální praxe).
  • Placené stáže jsou určeny absolventům VŠ (min. bakalářský stupeň).

Podrobné informace naleznete zde nebo na http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/007cecd1cc/Traineeships.html