Katedra cestovního ruchu

Cesta: VŠPJ / Katedra cestovního ruchu / Aktuální problémy cestovního ruchu 2018

.

13. mezinárodní konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY CESTOVNÍHO RUCHU

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra cestovního ruchu

příspěvková organizace Vysočina Tourism

pořádají

pod záštitou Ing. Karly Šlechtové, ministryně pro místní rozvoj České republiky,

MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina

a PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka, primátora statutárního města Jihlava

s mediální podporou společnosti COT media

13. ročník mezinárodní konference

Aktuální problémy cestovního ruchu

na téma

 AUTENTICITA V KONTEXTU CESTOVNÍHO RUCHU

termín konání: 28. února – 1. března 2018

místo konání: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Partneři konference

  • Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
  • Asociace organizací cestovního ruchu
  • Asociace průvodců České republiky
  • CzechTourism
  • Geopark Vysočina
  • Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Pozvánka

Sborník z konference bude předložen k indexaci do Thomson Reuters Conference Proceedings database(s).

Sborníky z mezinárodní konference "Aktuální problémy cestovního ruchu" 2014 - 2016 jsou evidovány na Web of Science a v databázi EBSCO.